Có 1 kết quả:

jìng xīn xiū shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to have an untroubled heart and behave morally (idiom)