Có 1 kết quả:

jìng shēn chū hù ㄐㄧㄥˋ ㄕㄣ ㄔㄨ ㄏㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to leave a marriage with nothing (no possessions or property)