Có 1 kết quả:

qī lì

1/1

qī lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

mournful (sound)