Có 1 kết quả:

liáng tíng

1/1

liáng tíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pavilion