Có 1 kết quả:

liáng tíng ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pavilion