Có 1 kết quả:

Liáng shān Yí zú zì zhì zhōu ㄌㄧㄤˊ ㄕㄢ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄓㄡ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Liangshan Yi autonomous prefecture, Sichuan