Có 1 kết quả:

liáng yì

1/1

liáng yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a slight chill