Có 1 kết quả:

diāo xiè

1/1

diāo xiè

giản thể

Từ điển phổ thông

tàn tạ, điêu tàn

Từ điển Trung-Anh

(1) to wither
(2) to wilt
(3) wizened