Có 1 kết quả:

Líng yún xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lingyun county in Baise 百色[Bai3 se4], Guangxi