Có 1 kết quả:

líng bō wǔ

1/1

líng bō wǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

limbo (dance) (loanword)