Có 1 kết quả:

dòng líng

1/1

dòng líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to maintain a youthful appearance