Có 1 kết quả:

jiǎn yā chéng xù ㄐㄧㄢˇ ㄧㄚ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

decompression schedule