Có 1 kết quả:

jiǎn dú huó yì miáo ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨˊ ㄏㄨㄛˊ ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

attenuated live vaccine