Có 1 kết quả:

jiǎn shuì

1/1

jiǎn shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tax cut