Có 1 kết quả:

còu fèn zi

1/1

còu fèn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pool resources (for a gift, project etc)