Có 1 kết quả:

níng gǒng wēn dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

mercury condensation temperature (physics)