Có 1 kết quả:

níng jù céng

1/1

níng jù céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

coherent sheaf (math.)