Có 1 kết quả:

jī dīng

1/1

jī dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chitin