Có 1 kết quả:

jī hū

1/1

jī hū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) almost
(2) nearly
(3) practically