Có 1 kết quả:

jǐ qiān

1/1

jǐ qiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

several thousand