Có 1 kết quả:

jǐ tiān

1/1

jǐ tiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

several days