Có 1 kết quả:

jī lǜ

1/1

jī lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) probability
(2) odds