Có 1 kết quả:

jǐ bǎi

1/1

jǐ bǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

several hundred