Có 1 kết quả:

jǐ jīng

1/1

jǐ jīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to go through numerous (setbacks, revisions etc)