Có 1 kết quả:

jī zhì

1/1

jī zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

almost