Có 1 kết quả:

fán jiān ㄈㄢˊ ㄐㄧㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the secular world