Có 1 kết quả:

Fèng gāng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fenggang county in Zun'yi 遵義|遵义[Zun1 yi4], Guizhou