Có 1 kết quả:

Fèng tái xiàn ㄈㄥˋ ㄊㄞˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fengtai county in Huainan 淮南[Huai2 nan2], Anhui