Có 1 kết quả:

Fèng shān shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fengshan city in Taiwan