Có 1 kết quả:

Fèng qìng

1/1

Fèng qìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fengqing county in Lincang 臨滄|临沧[Lin2 cang1], Yunnan