Có 1 kết quả:

fèng yǎn lán

1/1

fèng yǎn lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

water hyacinth