Có 1 kết quả:

píng lán

1/1

píng lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lean on a parapet