Có 1 kết quả:

píng lán ㄆㄧㄥˊ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to lean on a parapet