Có 1 kết quả:

píng zhào

1/1

píng zhào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) certificate
(2) license