Có 1 kết quả:

kǎi zi

1/1

kǎi zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) rich, good-looking guy