Có 1 kết quả:

kǎi xuán ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ

1/1

Từ điển phổ thông

chiến thắng trở về

Từ điển Trung-Anh

(1) to return in triumph
(2) to return victorious