Có 1 kết quả:

kǎi xuán mén ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

triumphal arch