Có 1 kết quả:

kǎi gē

1/1

kǎi gē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) triumphal hymn
(2) victory song
(3) paean