Có 1 kết quả:

Kǎi dí lā kè ㄎㄞˇ ㄉㄧˊ ㄌㄚ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cadillac