Có 1 kết quả:

Kǎi lì

1/1

Kǎi lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kelly (person name)