Có 1 kết quả:

Kǎi fū lā

1/1

Kǎi fū lā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kevlar