Có 1 kết quả:

Kǎi ní ēn ㄎㄞˇ ㄋㄧˊ ㄜㄋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Kenyon
(2) Canyon (name)