Có 1 kết quả:

Kǎi chè

1/1

Kǎi chè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 愷撒|恺撒, Caesar (emperor)