Có 1 kết quả:

Kǎi yuè

1/1

Kǎi yuè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Hyatt (hotel company)
(2) Hyatt Regency (hotel brand)