Có 1 kết quả:

Kǎi sā

1/1

Kǎi sā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Caesar or Kaiser (name)