Có 1 kết quả:

Kǎi sā jiàng

1/1

Kǎi sā jiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Caesar salad dressing