Có 1 kết quả:

Kǎi wén

1/1

Kǎi wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kevin (person name)