Có 1 kết quả:

kǎi xuán mén

1/1

kǎi xuán mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

triumphal arch