Có 1 kết quả:

kǎi lín sài

1/1

kǎi lín sài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) keirin cycle race (paced stadium event)
(2) translit. of Japanese けいりん 競輪|竞轮