Có 1 kết quả:

Kǎi fǎ láo ní yà ㄎㄞˇ ㄈㄚˇ ㄌㄠˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kefalonia, Greek Island in the Ionian sea