Có 1 kết quả:

Kǎi ěr tè rén ㄎㄞˇ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Celt