Có 1 kết quả:

Kǎi tè

1/1

Kǎi tè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Kate (name)